Miškotvarkos projektai
Konsultuojame miško savininkus

SUSISIEKITE

Miškotvarkos projektai

Ūkininkavimo privačiuose miškuose pagrindas yra privataus miško vidinės miškotvarkos projektas. Miškotvarkos projektas yra rengiamas visai turimai miško valdai, arba valdų grupei. Pagrindas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui rengti yra miško valdytojo, miško valdytojų grupės arba jų įgaliotų asmenų pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą rašytinė sutartis su miškotvarkos projekto rengėju. Vidinės miškotvarkos projektai galioja 10 metų. Miškotvarkos projektas nėra būtinas jei miško plotas, kuriame yra galimi kirtimai, nėra didesnis nei 3 ha. Prieš sudarant sutartį privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui rengti miškotvarkos projekto rengėjas supažindina Užsakovą su naujausios valstybinės miškų inventorizacijos duomenimis, galiojančiomis miškų tvarkymo schemomis, Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklėmis, išklauso Užsakovo pageidavimus. Turėdamas miškotvarkos projektą individualiai miško valdai, savininkai žino jiems priklausančių medynų tūrį, rūšinę sudėtį, medžių amžių, gamtosauginius reikalavimus, miško kirtimų apimtis ir kt. Mūsų įmonės specialistai suteiks nemokamą konsultaciją visais miškotvarkos projektų rengimo klausimais. Taip pat galime parengti miškotvarkos projektą 2-4 savaičių laikotarpyje už sutartą kainą. Kodėl verta turėti miškotvarkos projektą? 1. Patvirtintas miškotvarkos projektas suteikia galimybę vykdyti projekte numatytas ūkines priemones, jo galiojimo laikotarpiu. 2. Pagal projekte nurodytas kirtimo normas savininkas žino šiandieninę ir būsimą miško vertę. 3. Norint pasinaudoti ES parama miškams, paprastai reikalaujama miškotvarkos projekto.. 4. Miškotvarkos projektas yra reikalingas norint gauti kompensacijas už ūkinės veiklos apribojimus, miškui esant saugomose teritorijose, ar dėl miško valdoje įregistruotų raudonosios knygos saugotinų objektų. 5. Jei miško masyve yra pribręstančių ir brandžių medynų, anksčiau patvirtinti miškotvarkos projektai įgauna pirmumo teisę pagrindiniams kirtimams vykdyti. Atminkite, kad tik kokybiškai parengtas vidinės miškotvarkos projektas padidina miško vertę.