Biržių atrėžimas 
Konsultuojame miško savininkus

SUSISIEKITE

Biržių atrėžimas

Biržių rėžimu vadinamas kirstinų medžių arba kertamo miško ploto pažymėjimas ir įstatymais nustatytų dokumentų paruošimas. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus valdose iki 3,0 ha miško ploto vidinės miškotvarkos projektas nėra būtinas, pakanka tik biržių atrėžimo dokumentacijos kirtimo leidimui gauti. Mūsų miškininkai specialistai suteiks visas galimas paslaugas susijusias su biržių atribojimu ir dokumentų paruošimu. Kokybiškai parengti miško atrėžimo dokumentai pateikiami Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui, kurios teritorijoje yra miškas norint gauti leidimą miškui kirsti.